مشاوره تحصیلی، تربیتی و شغلی
قطره ی باران ممکن است کوچک دیده شود.اما یک گل تشنه همیشه منتظر باریدنش هست
درباره وبلاگ
نظرسنجی
دوستان گرامی نظرتون درباره ی مطالب وبلاگ چیست؟    مقدمه
 اگر مدیریت آموزشی را بخشی از راهبرد اساسی نظام آموزشی بدانیم، در جایگاه سازماندهی نیروی انسانی برای ارتقای کیفیت مدیریت آموزشی و به ویژه آموزشگاهی توجه به این مساله ضروری است.
 نظام اجتماعی به عنوان جایگاهی که برون داد های نظام آموزشی به عنوان پایه های اصلی آن برای رفع نیاز هایش قرار می گیرد باید گفت دغدغه شدید اینکه مدیریت آموزشگاهی  جه نقشی در ارتقائ بهره وری کیفیت را دارد حتی نظام حکومتی و سیاسی نباید این مهم را از نظردور  داشته باشد .چرا كه یکی از زیر بنایی ترین نهادهای تمامی جوامع بشری پس از خانواده، آموزش و پرورش است.هر ساله منابع انسانی و مالی بسیار عظیمی برای تعلیم و تربیت دانش آموزان مورد استفاده قرار می گیرد.اینکه دانش آموزان آگاهی ها و توانمندیهای ضروری برای زندگی اجتماعی را بیاموزند و در رشد و اعتلای جامعه خود موثر باشند، از مهمترین چالشهای گریبان گیر نظام های آموزشی دنیا ، به خصوص نظام آموزشی کشور ماست.
   ارتقای كیفیت آموزشی در آموزش و پرورش نه تنها به توسعه اقتصادی اجتماعی کمک می کند،بلکه از طریق تربیت نیروی انسانی کارآمد و خلاق می تواند موجب اعتلای کشور گردد. از آنجایی كه امروزه دانش آموزان علاوه بر مهارتهای پایه نیازمند مهارتهای پیچیده ‌تری هستند و منابعی كه در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌گیرد، محدود است در نتیجه ارتقای كیفیت آموزشی در آموزش و پرورش بایستی از طریق ارتقای كیفیت آموزشی در مدارس صورت گیرد. اگر آموزش و پرورش ، تغییرات كیفی در فرهنگ حاكم بر جامعه بوجود آورد، بدون شك می‌تواند از طریق تحول در رفتار مردم و شكل نهادهای اجتماعی، پیشرفت های قابل ملاحظه ای در نرخ رشد كیفیت آموزشی بوجود آورد.
   به دلیل اهمیت نقش های نظام آموزشی در نظام اجتماعی و توسعه و پیشرفت آن نظام حکومتی و قوای قانون گذاری و اجرایی وقضایی نباید خود را مستغنی از توجه به این مساله بدانند.چرا که در دراز مدت همه و در نتیجه کشور از این توجه سود خواهد برد.یا برعکس از بی توجهی به آن صدمه خواهد دید.بنا بر این نظام آموزشی را به عبارتی می توان مغز نظام اجتماعی یا حتی حکومتی دانشت که یکی از ستون های اصلی آن را مدیریت آموزشگاهی تشکیل می دهد.
   اگر ما به تاثیر آموزش و پرورش بر افراد و جامعه آگاه باشیم ، و به این نکته واقف باشیم که آموزش و پرورش با انسان ها سر وکار دارد و سر وکار با انسان ها یعنی توجه به کیفیت و بهره وری در مدیریت و این یعنی بهترین عرضه برای بیشترین تقاضا.
   افزایش كیفیت آموزشی در آموزش و پرورش  ضمن اینكه سبب افزایش كیفیت خدمات  آموزش و پرورش می گردد ،  قیمت تمام شده آن را كاهش می دهد ، بازدهی سرمایه را نیز افزایش داده و ارتقای استانداردهای زندگی را فراهم می سازد كه این هر دو از عــوامل اصلی ایجاد ثروت ملی محسوب می شوند . 
   بنابراین، می توان گفت كه افزایش كیفیت آموزشی به ویژه در آموزش و پرورش بهترین ابزار برای افزایش بهبود سطح زندگی مردم و ایجاد ثروت ملی است. از دیدگاه سیستمی با گسترش این تفكر در سطح منابع اقتصادی جامعه می توان نتیجه گرفت كه افزایش كیفیت آموزشی آموزش و پرورش  موجب افزایش كیفیت آموزشی ملی شده و آن نیز به بالا رفتن قدرت خرید مردم ، رونق اقتصادی ، افزایش درآمد ملی ، كاهش تورم و همچنین افزایش اشتغال در درازمدت منجر خواهد شد.
افزایش كیفیت آموزشی در آموزش و پرورش
   دیر زمانی از بکارگیری شیوه های ارتقای کیفیت و بهره وری در صنایع و بخشهای اقتصادی نمی گذرد. موفقیت این راهکارها در رشد و توسعه اقتصادی، صاحبنظران را بر آن داشت تا آنها را در بنیادی ترین نهاد اقتصادی اجتماعی یعنی آموزش و پرورش بیازمایند و صد البته بکارگیری شیوه های ارتقای بهره وری در نظام های آموزشی نیز موفقیت آمیز بوده است. بطوری که همگان معتقدند کشورهای پیشگام در رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی مسیری جز ارتقای کیفیت و بهره وری در آموزش و پرورش را نپیمودند. بنابراین استفاده از فواید حاصل از ارتقای بهره وری نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشورهای گوناگون دارد.
   كشور ما نیز كه در جهت اقتصاد دانایی محور حركت می‌كند و تمامی تلاش خود را برای افزایش سرمایه‌های انسانی بكار می‌گیرد چاره‌ای جز ارتقای كیفیت آموزشی در سطوح گوناگون به ویژه آموزش و پرورش ندارد.
راهكارهای افزایش كیفیت آموزشی در آموزشگاه
 با وجود تعاریف زیاد درباره كیفیت آموزشی ، به منظور اجرایی كردن آن در آموزشگاه می بایست تعریفی هماهنگ و سازگار با شرایط و نیازهای آموزش و پرورش  به كار برد و ازطریق مشاركت كلیه كاركنان قدم های موثری را در این راه برداشت.
 راهكارهای افزایش كیفیت آموزشی مستلزم شناخت كافی وضعیت موجود و فرهنگ كاری آموزش و پرورش است. باتوجه به تفاوتهای مهم در فرهنگ كاری سازمانها و وضعیت موجود آنها می توان گفت راهكارهای افزایش كیفیت آموزشی نیز در آنها متفاوت خواهدبود. در سطح كلان یا ملی این وظیفه دولت است كه با برنامه ریزی لازم زمینه ارتقای كیفیت آموزشی را فراهم سازد.  اما در سطح خرد یعنی در سطح مدارس ، مدیریتها و سازمانهای آموزش و پرورش ، وظیفه مدیران این واحدهاست كه با ایجاد جو مشاركت در محیط ، در كاركنان احساس غرور نسبت به كار ایجاد كرده و با تشویق كاركنان خوب و تلاشگر، گرایش و تعلق خاطر آنان را به محیط كار بیشتر كنند.
 آنها همچنین می توانند با افزایش میزان صمیمیت و ایجاد روح همكاری در محیط كار، ارتباط كاركنان و مدیران را نزدیك تر نموده و آنان را به مشاركت در بهبود كیفیت آموزشی سازمان یا مدرسه  تحت سرپرستی خود و كاهش اتلاف منابع راغب سازند . لازمه این امر، شناخت و تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی و ارزیابی عملكرد فرآیندهای مختلف آموزش و پرورش و نتایج حاصل از این فرآیندها و تلاش بی وقفه برای دگرگونی آن است كه سیستم های سازمان را در راستای  بهبود مستمر و مطلوب و روند رو به رشد هدایت كند. ازجمله راهكارهای افزایش كیفیت آموزشی می توان موارد زیر را پیشنهاد نمود:
1)   تعهد و حمایت مدیریت ارشد از برنامه های عملیاتی بهبود و افزایش كیفیت آموزشی.
2) تشكیل كمیته عالی كیفیت آموزشی متشكل از مدیران كلیه واحدهای سازمان ، هسته ها و تیم های بهبود كیفیت آموزشی با مشاركت فراگیر فرآیندگونه كلیه كاركنان با نگرش ایجاد دوایر یا گروه های بهبود كیفیت آموزشی
3) تدوین استراتژی مدیریت كیفیت آموزشی فراگیر و جاری سازی عملیاتی آن.
4) ایجاد باور، اعتماد و اطمینان در كاركنان نسبت به استراتژی و برنامه های پیشنهادی.
5) بكارگیری مكانیزم های ارزیابی عملكرد سازمان ، تدوین و جاری سازی شاخص های ارزیابی و سنجش عملكرد سازمان همسو با مدیریت كیفیت آموزشی از قبیل اثربخشی ، كارآیی، انعطاف پذیری و كیفیت زندگی كاری.
6) اصلاح نظام مدیریت كه در این راستا باید اهداف و ساختار سیستم با نگرش فرآیندی تنظیم شود و از گسترش بی رویه افقی و عمومی سازمان جلوگیری گردد. همچنین باید به درجه ادغام تمام سیستم های مستقل و تخصصی به سیستمی جامع و یكپارچه با نگرش فرآیندی ، كیفیت داده ها و كیفیت فرآیند تغییر، توجه بسیار شده و بین مراحل حساس تغییر، ارتباط لازم ایجاد گردد.
7) برقراری آموزش های اثربخش در تمام سطوح سازمان.
8) برقراری ارتباط و همكاری اثربخش بین واحدها و قسمت های مختلف سازمان با بكارگیری فنون كار گروهی.
9) سازگاری میان مدیریت و نیروی كار در روش های بهبود كیفیت آموزشی.
10) از كاركنان انجام كار با كیفیت خواسته شود.
11) اولویت دادن به تحقیقات كاربردی درباره فرآیندهای شغلی و كاری.
12) مدیر باید تمامی كاركنان را از جزییات كاری كه در حال انجام آن هستند ، مطلع نموده و آنان را در بهبود فرآیندها مشاركت و یاری دهد.
13) مدیران باید از اهداف پراكنده و بدون برنامه ریزی اجتناب كنند.
14) مدیران باید شخصاً وقت بیشتری برای برنامه ریزی ، هدایت و كنترل فعالیت ها برای افزایش كیفیت آموزشی صرف كنند.
 افزون بر این، افرادی كه دانش و مهارت مفیدی به دست می‌آورند، می‌توانند فرد مفیدی در جامعه به شمار آیند. آموزش و پرورش با تقویت و تحكیم سرمایه‌های مادی و انسانی بر رشد و ارتقای كیفیت آموزشی سرعت می‌بخشد.
 پیش از ارایه راهكارهای گوناگون در زمینه ارتقای كیفیت آموزشی در مدارس بایستی تعریف دقیقی از آن ارایه نمود. به همین دلیل در این بخش تعاریف گوناگون كیفیت آموزشی در آموزش و پرورش ارایه می‌گردد.
 پیش فرضهای بهره وری در مدرسه :
 بی شک ارتقای بهره وری در مدرسه نیازمند مشارکت همه جانبه  تمامی افراد جامعه به ویژه مسئولین ، کارکنان آموزشی ، دانش آموزان و اولیای آنها است. اما ایجاد مدرسه بهره ور یا ارتقای بهره ‌وری در مدرسه مستلزم  ایجاد اصول، قواعد و پیش فرضهای اولیه ای است که به مهمترین آنها اشاره می شود:
1 - جهت گیری دانش آموز – محور: محور تمامی فعالیتهای مربوط به ارتقای بهره وری در مدرسه دانش آموز است.
2 -جهت گیری به سمت بهبود: رویکردها و فعالیتهای مربوط به ارتقای بهره وری جهت گیری رو به بهبود دارد.این کار از طریق شناخت وضعیت موجود و برنامه ریزی برای بهبود فرایندها و عملکردهای گوناگون صورت می گیرد.
3 -جهت گیری به سمت موفقیت بیشتر : داشتن انتظارات بالا از دانش آموزان و کارکنان موجب می شود آنها تمامی سعی و تلاش خود را بکارگیرند.
4 – روحیه کار گروهی، مشاركت و همكاری : ایجاد فضا و جو مناسب برای مشاركت و همفكری و همچنین ترویج و اشاعه کار گروهی، توانمندی هایی را در کارکنان مدرسه و دانش آموزان تقویت می نماید، که آنها می توانند به آسانی با مشکلات روبرو شوند و آنها را حل كنند.
5 – بهره وری تخصصی و حرفه ای: درصورتی که توانمندی ها و مهارت های معلمین از طریق توسعه تخصصی و حرفه ای  آنان ارتقا یابد و در آنها زمینه های لازم برای احساس تعلق، تعهد و مشاركت در تحقق اهداف مدرسه ایجاد گردد،  بهره وری در آموزش و پرورش ارتقا خواهد یافت.
ویژگیهای مدارس پیشتاز در افزایش كیفیت آموزشی:
مدارس كیفیت محور علاوه  بر كارآفرین بودن، هوشمندی در استفاده از منابع و علاقه، اعتقاد و اطمینان دانش‌آموزان به یادگیری بهتر و بیشتر دارای ویژگیهای زیر می باشند:
1 – محیطی امن و منظم
یكی از مهمترین ویژگیهای مدارس بهره ‌ور وجود محیطی امن، منظم و هدفمند است كه موجب یادگیری بدون تشویش و نگرانی می‌شود. دانش‌آموزان با همكاری همدیگر درس می خوانند، به تفاوتهای فردی احترام می‌گذارند و برای نظرات همدیگر ارزش قایل هستند.
همچنین مدرسه قوانین و روندهای روشنی برای رفتارهای مناسب و مطلوب ، وضع می کند و بطور مداوم بر آنها تاکید می کند.
2 -  انتظارات بالا برای موفقیت های روزافزون
اعتقاد تمامی کارکنان مدرسه بر این است که همه دانش آموزان می توانند مهارتهای ضروری را کسب کنند معلمین راهکارهای گوناگون و متنوعی را برای اطمینان از اینکه دانش آموزان مهارتهای مورد نظر را فرا گرفته اند ، تدوین و اجرا می کنند. مدرسه به دانش آموزان در حل مشکلات مربوط به یادگیری کمک می کند.
3 – رهبری آموزشی
مدیر به عنوان یک رهبرآموزشی عمل می کند که رسالت مدرسه را به دانش آموزان ، معلمین و جامعه ابلاغ می کند اگرچه رهبری بسیار گسترده است ، اما مدیر بعنوان یک مربی و یک رهبر پرشور و نشاط عمل می کند .
4 –اهداف روشن و دقیق
 کارکنان، اهداف مدرسه ، اهداف آموزشی و اولویت های آن را به خوبی درک می کنند و به آنها متعهدند. آنها برنامه آموزشی را طراحی می کنند که فراتر از مهارتهای سطح پایین را به دانش آموزان بیاموزند و پاسخگوی نیازهای سطح بالاتر یادگیری برای تمامی دانش آموزان هستند.
5 – استفاده بهینه از زمان برای یادگیری دانش آموزان
مدت زمان مناسبی به آموزش مهارتهای ضروری به دانش آموزان اختصاص می یابد. مدرسه در برنامه ریزی برای یادگیری بهتر و انجام تكالیف به دانش آموزان كمك می كند.
6 -  بررسی مداوم پیشرفت دانش آموزان
پیشرفت دانش آموزان از طریق شیوه های متعدد و گوناگون به طور مداوم اندازه گیری می شود. معلمان نیاز به توازن بین آنچه تدریس می شود با آنچه که امتحان گرفته می شود را درک می کنند . بیشتر تاکید ، بر آزمونهای معتبر و براساس برنامه آموزشی است.
 7 - روابط خانه – مدرسه
والدین، اهداف مدرسه را به درستی درک می کنند و همیشه حامی و پشتیبان آن هستند و نقش مهمی در دستیابی به این اهداف بازی می کنند. اعتماد و ارتباط کافی بین معلمین و والدین وجود دارد که والدین را قادر می سازد به خوبی برای تحقق اهداف متقابل و در جهت فراهم آوردن تحصیلات با كیفیت بهتر برای دانش آموزان تمامی تلاش خود را بكار گیرند.
 8 – تمامی كاركنان و دانش آموزان در گروههای مختلف با همدیگر همكاری و مشاركت می‌كنند.
احساس مسئولیت‌ پذیری در گروه بسیار زیاد است و برنامه‌ریزی ها به صورت گروهی انجام می‌شود.
9 – وجود فرهنگ مشاركتی، به عبارت دیگر:
- نگرشی سالم و احترام آمیزی در بین اعضای مدرسه وجود دارد.
- از اتخاذ تصمیم‌های آگاهانه و مشترك بر اساس پژوهش حمایت می‌شود.
- برای ارتباط هر چه موثرتر دانش‌آموزان، اولیاء و كاركنان مدرسه، به ویژه والدینی كه تمایل دارند به منظور ارتقاء آموزش و یادگیری فرزندانشان در برنامه‌های مدرسه مشاركت فعال داشته باشند، برنامه ریزی دقیق صورت گرفته است.
- آموزش والدین ، بویژه در زمینه اهداف مدرسه و چگونگی مشاركت آنها در تحقق این اهداف، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
- برای پیشرفت دانش‌آموزان در فعالیت ها و اقدامات گوناگون سرمایه گذاری می‌شود.
10 – فرصتهای آموزشی مناسبی برای تمامی دانش‌آموزان از طریق امور زیر فراهم می‌گردد:
- تدوین یك برنامه درسی متعادل در حمایت از مهارتهای پایه از جمله خواندن و نوشتن، علوم و ریاضیات، تربیت بدنی ، هنر و فناوری.
- مهیا نمودن دانش آموزان برای تبدیل شدن به افرادی سخت كوش، اثربخش و مسئولیت پذیر در آینده.
- توسعه مهارتهای یادگیری  به طور مداوم، از جمله مشاركت در یادگیری، برقراری روابط اجتماعی مطلوب، همكاری، مهارتهای حل مسأله و تفكر خلاق و تفكر منطقی.
- ترغیب دانش آموزان به مستقل بودن.
- ارتباط دادن یادگیری دانش آموزان با تجارب زندگی واقعی .
11 – رشد حرفه ای و تخصصی كاركنان بویژه معلمان.
این مهم از طریق موارد زیر حاصل می شود:
- حمایت از توسعه حرفه ای مستمر در حوزه‌های مختلف برنامه درسی.
- ارتقای حس دانش پژوهی و مشاركت در فعالیتهای معلمان.
- ایجاد فضایی تخصصی و حرفه‌ای برای افزایش توانمندی های معلمان.
نتیجه‌‌گیری
 با توجه به مطالب بیان شده  ،ارتقای كیفیت در نظام های آموزشی كشورهای مختلف از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. نیاز به ارتقای بهره‌وری در آموزش و پرورش كشورما نیز به خوبی احساس می‌شود. چرا كه  برای تحقق اهداف و برنامه‌های كشور در جهت رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی ، ارتقای بهره‌وری در آموزش و پرورش ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
 اگرچه تاكنون تعاریف بسیار متفاوت و گوناگونی از كیفیت آموزشی در آموزش و پرورش ارائه شده است و انتظار می ‌رود بر اساس نیازها و ضرورت های جوامع به توانمندی ها و مهارت های نوین نیروی انسانی تعاریف كاملتر و شاید متفاوت ‌تری از این مفهوم پیچیده ارایه گردد، اما آنچه كه بیش از همه مهم است، لزوم آغاز حركت ارتقای كیفیت و كیفیت آموزشی از مدرسه است كه مسلما مستلزم وجود پیش فرض هایی است.
 تحقق این امر مهم به وسیله ایجاد محیطی امن و منظم، تعیین چشم انداز، رسالت و اهداف روشن و دقیق ، رهبری آموزشی قوی و مستحكم، انتظارات بالا برای موفقیتهای روزافزون ، ایجاد فرصت های یادگیری غنی و متنوع، رابطه مستمر و مداوم خانه و مدرسه، سرمایه‌گذاری های فراوان برای پیشرفت دانش ‌آموزان و ازهمه مهمتر وجود فرهنگی مشاركتی و اقدامات بی شمار دیگری كه نیازمند سعی و تلاش بی وقفه است، صورت می‌گیرد.
 تمركز بر تسهیل و تسریع فرآیند یاددهی – یادگیری به عنوان با اهمیت ‌ترین فرآیند در آموزش و پرورش نه تنها موجب می ‌شود تمامی فعالیت هایی كه در این جهت قرار ندارند حذف گردد، بلكه موجب حذف دوباره كاریها و هزینه‌های غیر آموزشی می‌گردد.
 در این میان نقش نیروی انسانی متخصص، متعهد و خلاق در راهبری حركت كیفیت آموزشی در آموزش و پرورش غیرقابل انكاراست. آموزش و پرورش می‌تواند از طریق سرمایه  گذاری هدفمند در رشد و توسعه حرفه‌ای نیروی انسانی خود، گامهای موثری در جهت رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی بردارد.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 19 فروردین 1396 11:33 ب.ظ
Thanks very nice blog!
دوشنبه 14 فروردین 1396 09:34 ق.ظ
Thanks for sharing your info. I really appreciate your efforts and I am waiting
for your further write ups thank you once again.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic