تبلیغات
مشاوره تحصیلی، تربیتی و شغلی - مهارت ابراز وجود(اظهار وجود سالم)
 
مشاوره تحصیلی، تربیتی و شغلی
قطره ی باران ممکن است کوچک دیده شود.اما یک گل تشنه همیشه منتظر باریدنش هست
درباره وبلاگ
نظرسنجی
دوستان گرامی نظرتون درباره ی مطالب وبلاگ چیست؟ابراز وجود چیست؟
ابراز وجود یعنی حمایت نمودن از حق  و عقیده خود بدون اینکه به حق و عقیده دیگران تجاوزی شود. ژوزف و لپی ابراز وجود را اینگونه تعریف می کند: ابراز مناسب هرگونه هیجانی نسبت به طرف مقابل بدون احساس اضطراب. بنابر این، افرادی که در موقعیت های میان فردی منفعل یا پرخاشگر هستند . موردهای منسبی برای جرات آموزی تلقی می شوند.

جرات آموزی برای اغلب اضطراب های مربوط به تعامل‌های میان فردی یک درمان انتخابی محسوب می‌شود. از جمله مورد‌های مناسب برای جرات آموزی این تیپ افراد هستند: کسانی که می‌ترسند که احساسات گارسون جریجه دار شود، افرادی که نمی‌توانند موقعیت اجتماعی کسالت آور را ترک کنند، چون می‌ترسند نمک نشناس تلقی شوند، آن‌هایی که نمی‌توانند عقاید خود را ابراز کنند  زیرا می‌ترسند دیگران از آن‌ها خوششان نیاید، کسانی که می‌ترسند به استادان یا مظاهر قدرت بگویند که دوست ندارند منتظر بمانند زیرا می‌ترسند این مظاهر قدرت عصبانی شوند، افرادی که نمی توانند افزایش حقوق یا نمره بالاتری درخواست کنند، زیرا احساس حقارت می‌کنند و کسانی که به خاطر ترس از باختن نمی‌توانند  در بازی‌های رقابتی شرکت جویند ابراز وجود کردن برابری میان انسان ها را افزایش می‌دهد به ما امکان می‌دهد تا به سود خود اقدامی صورت دهیم و بدون اضظراب بی دلیل روی پای خود بایستیم و احساسات خود را صادقانه و با خیالی راحت ابراز کنیم. به ما امکان می‌دهد که بدون ضایع کردن حقوق دیگران حقوق خود را به دست آوریم.

ابراز وجود یعنی ایستادگی کردن برای احقاق حق خود دو مهارت پایه در ابراز وجود.
توانایی نه گفتن موقعی که می‌خواهید بگویید نه و گفتن آری هنگامی که می‌خواهیم تقاضای طرف مقابل را رد کنیم بایتس چهار اصل اختصار وضوح استحکام و صداقت را رعایت کنیم. پاسخ امتناع بای کوتاه بوده و با کلمه نه شروع شود به طوری که پیام شما نامفهوم نبوده و توضیح طولانی نداشته باشد. همچنین پاسخ شما بایستی صادقانه مستقیم و محکم باشد. مردم در اجتماع ما همیشه خواهش‌هایی داشته یا خواسته‌ای از دیگران دارند. اگر نتوانید این کلمه دو حرفی ساده را موقعی که می خواهید بگویید نه ادا کنید، کنترل زندگی خود را از دست خواهید داد. عدم توانای در نه گفتن نتایج منفی زیر را به دنبال دارد:

شما را به کار‌هایی می‌کشاند که احترم به خود را از دست می‌دهید.
شما را از کارهایی که واقعا می‌خواهید انجام دهید باز می دارد.
چون به افراد دیگر اجازه می دهید دایماً  شما را مورد بهره‌برداری قرار دهند رنجش هایی در وجودتان انباشته می‌شود و ممکن است پس از مدت ها آری گفتن خلق خود را در یک موقعیت نامناسب از دست بدهید
عدم توانایی در نه گفتن اغلب باعث عدم احترام به ما می‌شود. نه اینکه دیگران ما را دوست بدارند.

این رفتار باعث قطع ارتباط بین شما و دیگران می‌شود. اگر ارتباط صادقانه بین افراد نباشد، آن‌ها نمی‌توانند یکدیگر را درک کنند گفتن آری وقتی که منظورتان نه است عدم صداقت را می‌رساند.

تقاضا و درخواست چیزی بیان صریح احساسات و افکار خود و برخورد با تحقیر جز مهارت‌های اساسی ابراز وجود هستند. فردی که می‌خواهید ابراز وجود کند، هنگام بیان مناسب احساسات نه تنها از کیفیت احساسی که می‌خواهد ابراز کند آگاه است، بلکه چگونگی ابراز آن را نیز می داند. گفتار احساسی که عبارت است از بیان پیوسته و مناسب حالت متغیر دایمی وضع احساسی فرد دارای ویژگی ‌های زیر می باشد:
به شخص خاص و با هدف معین خطاب می‌شود.

تاکید بر بکارگیری کلمه من و فعلی است که نشان‌دهنده احساس شما است.
ساده و مختصر است.
صادقانه است.
مناسب و مقتضی است.

اصول پرورش ابراز وجود
متناسب با موقعیت ارتباطات خود را هر چه بیشتر آشکار کنید.
سعی کنید همه احساسات خود را ابراز کنید چه خشم چه محبت
طوری عمل کنید که دوست داشتن و احترام به خود شما زیاد شود.
به آنچه می‌توان به طریق دیگر انجام داد توجه کنید، نه به اینکه دنیا چگونه باید باشد.
پرخاشگری و تجاوز به حقوق دیگران را ابراز وجود اشتباه نگیرید.

پرخاشگری عملی دیگران است، اما ابراز وجود ایستادگی مناسب برای حقوق خودتان می‌باشد.

اگر در زمینه‌ای نمی‌توانید ابراز  وجود بکنید؛ فنونی را که در زمینه‌های  دیگر موجب موفقیت شما شده‌اند در این مورد بکار بگیرید.

تمرین کنید در امور غیر مهم حرفتان را بزنید.
عمل کنید همین اعمال شما تغییر بکند احساسات و افکار شما نیز تغییر خواهد کرد.
بدانید توانایی ابراز وجود یک حالت دایمی نیست. همان طور که شما تغییر می‌کنید اوضاع زندگی نیز تغییر می‌کند و با مسائل جدیدی برخورد می‌کنید پس مهارت‌های جدیدی لازم دارید.

ترس مهم ترین مانع ابراز وجود است
موانع ابراز وجود
سه مانع عمده بر سر را ابراز وجود قرار دارد:
خیلی ها حق ابراز وجود کردن را از خود دریغ می‌کنند.
گروهی از ابراز وجود کردن خود دریغ می‌کنند.
گروهی از ابراز وجود کردن هراسان هستند.
بسیاری از مردم از مهارت لازم برای وجود کردن برخوردار نیستند.

حقوق اساسی شما
شما باید حقوق خود را بشناسید و برای کسب آن‌ها ایستادگی کنید. همیشه پنج حق اساسی وجود دارد:
تا زمانی که مزاحم کسی نباشید حق هر کاری را دارید.
حق دارید ارزش و مقام خود را با ابراز وجود حفظ کنید.
حق دارید از دیگران تقاضا کنید و آن‌ها نیز حق دارند به شما بگویند نه.
باید بدانید که در رابطه با دیگران مرزهایی وجود که حقوق افراد در آنها کاملا مشخص نیست اما شما همیشه این حق را دارید که مسئله را با شخص مربوطه بحث قرار دهید و آن را روشن کنید.

شما حق داید حقوق خود را بدست آورید.

حقوق فردی دیگر عبارتند ازحق آری و یا نه گفتن حق ابراز احساسات حق انتخاب حق ایجاد تغییر حق آزادی بیان حق مالکیت بر بدن وقت و دارایی حق داشتن نگرش مثبت به خویشتن حق ابراز احتیاجات و آرزوها حق برخواردی از احترام، حق تغییر تصمیم قبلی خق تقاضا حق برخورداری از اطلاعات و…
ابراز وجود مخالف سبک زندگی روان رنجور است.
چهار ویژگی افرادی که ابراز وجود می‌کنند.
فردی که ابراز وجود می‌کند دارای چهار ویژگی برجسته زیر است.
او در ابراز وجود آزاد  است و آن را با گفتار و اعمال خود نشان می‌دهد
او با تمام مردم در کلیه سطوح ارتباط برقرار می‌کند این ارتباط همیشه صریح مستقیم صادقانه و مناسب است.
او نسبت به زندگی روش فعالانه‌ای دارد؛ بر خلاف شخص منفعل که در انتظار اتفاقات می‌نشیند او اتفاقات را می‌سازد.
او به طریقی که شایثسته می‌داند عمل می‌کند.
ابراز وجود یعنی تقاضا یا رد تقاضا با حفظ احترام به خود و طرف مقابل

حمله و حمله متقابل
تقریباً هر پیام ابراز وجود به عنوان یک حمله تجربه می‌شود و در پاسخ به این مواجهه نیز تقریباً همیشه یک حمله متقابل صورت می‌گیرد. در هنگام مواجه با پاسخ‌های دفاعی قابل پیش بینی دیگران، می‌توان با کمک فرایند ابراز وجود شش مرحله‌ای زیر به موفقیت های زیادی دست یافت:
آمادگی: نخستین گام برای آمادگی، نگارش ( یا آماده سازی ) پیام ابراز وجود قبل از ارسال آن است.

ارسال پیام ابراز وجود: وقتی پیام ابراز وجود آماده شد، قرار ملاقات تعیین شد و زمان کافی وجود داشت می توان پیام را ارائه کرد.

سکوت: پس از ارائه یک پیام کوتاه ابراز وجود که با زبان تن مناسب همراه است توقف کنید وساکت شوید سکوت شما به فرد دیگر اجازه می‌دهد که در مورد گفته‌هایتان بیندیشید و یا از آنچه در ذهن دارد صحبت کند.

گوش کردن انعکاسی به پاسخ دفاعی: وقتی پیام ابراز وجود به او معطوف است، پاسخی دفاعی بروز خواهد داد. در این حالت مهم ترین کار گوش کردن انعکاسی به پاسخ دفاعی قابل پیش بینی طرف مقابل است.

تکرار فرایند: چونفرد دیگر در حالت دفاعی قرار داشته است شاید نتوانسته باشد وضعیت را از دیدگاهع شما درک کند. پس همان پیام را دوباره مطرح کنید و بعد از آن کمی سکوت کنید و سپس پاسخ دفاعی قابل پیش بینی و را منعکس نمایید.

تمرکز بر راه حل: یکی از دلایل مفید بودن پیام‌های ابرز وجود آن است که طرف مقابل را به یک گوشه نمی‌راند او نه تنها مجبور نیست به راه حل‌های پیشنهادی ما پاسخ بلی خیر دهد بلکه می‌تواند به راه حلی بیندیشد که نیاز‌های او را نیز رفع کند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 5 مرداد 1398 04:27 ق.ظ
We gone through the best male organ swelling tablet to subsist on hand dated right now there.
Think absolve to limit them dazed afterward decide which one is the
best for you.
When a penis is very exceedingly minute is from the ogle with the beholder.
The very fact is situated that women always believe a better manhood to get more good-looking and
gentlemen ambiance more male. At home real apply – that is.
during sexual category – obviously any good slighter male organ is located plenty to help reassure the
associate.
Any treatment which is targeted on constructing the male member bigger know how to scratch these
make up and perchance bring about sex dysfunction, problems urinating,
blood circulation puzzles along with other side effects from the easiest way.

You will discover not any endorsed surgical remedies used for male organ improvement, nevertheless this has definitely not avoided individual plus doctors as of taking up again the systems at
least.
یکشنبه 30 تیر 1398 11:40 ب.ظ
universal concept I’ve got back at what time raise dwell in a propos going out with hip L .
a . remains that it's SUPER intense to satisfy everyone.
Able-bodied that will is often a assigned. One of several to begin with “meeting”
I took gone action at this time was there which has a someone I converged with a
health and fitness chow hutch throughout Santa claus Monica.
The at some point fair chance. But not as a rule.
دوشنبه 21 فروردین 1396 01:22 ب.ظ
I read this paragraph fully regarding the comparison of most recent
and earlier technologies, it's awesome article.
یکشنبه 20 فروردین 1396 08:27 ب.ظ
Wow, that's what I was seeking for, what a stuff!
existing here at this website, thanks admin of this site.
یکشنبه 13 فروردین 1396 06:10 ق.ظ
I savor, lead to I discovered just what I used to be looking for.
You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have
a great day. Bye
پنجشنبه 13 فروردین 1394 12:50 ق.ظ
سلام روز بخیر!

نوشته هات عالییییییه! حرف نداره!

منم یه وبلاگ ساختم سریال کره ای دوبله فارسی برای دانلود گذاشتم!

اگه خواستی بیا و ببین!

فعلا سریال های زیر آماده دانلود است :


1- افسانه جومونگ 2- سرزمین باد ها

3- افسانه دونگی 4- جواهری در قصر

5- سرزمین آهن 6- امپراطور دریا

7- تاجر پوسان


تمام سریال ها دوبله فارسی و کامل هستند!


اگر پیشنهاد و یا درخواست سریال داری توی نظرات برام بنویس


برای بهتر شدن وبلاگم به نظرت نیاز دارم!


حتما بیا!
جمعه 29 اسفند 1393 02:13 ق.ظ
سلام

خیلی باحال بود مطالبت :)

با تبادل لینک موافقی؟

موافق بودی لینک کن بعد خبر بده لینکت کنم

@};-
پنجشنبه 16 بهمن 1393 12:18 ب.ظ
وب نوشتنو از شما یاد گرفتم عزیز کامنت شما هم جالبه موفق باشیییییییییی

نترس میشناسی ولی یه کم تو خماری بمون بد میشناسی
جمعه 5 دی 1393 06:49 ب.ظ
سلام از وبلاگتون دیدن کردیم
از شما رسما دعوت میکنیم تا در شبکه ما عضو شوید و مطالبتان را به اشتراک گذارید تا بقیه هم استفاده کنند
منتظر حضور شما دوست عزیز هستیم!

با تشکر
مدیریت شبکه اجتماعی فیس پلاک
شنبه 15 آذر 1393 12:02 ب.ظ
سلام حسین احوالات صاحاب این وبلاگو(www.yar12m.bliogfa.com) میشناسی یه کم اطلاعات در موردش بهم بده و خانوادش قربان شما.

اگه شماره مرتضی جمالی رو داری بهم بده .ممنون
پنجشنبه 15 آبان 1393 01:57 ق.ظ
سلام وبلاگت عالیه!
حتما براش خیلی زحمت میکشی!
میخوام بهت یه برنامه معرفی کنم که کار تو رو راحت تر کنه.
این برنامه به طور اتوماتیک که اجرا میشه به وبلاگت وارد میشه و برات پست ارسال میکنه.
این پست ها از وبلاگ های بروز شده و سایت های بزرگ انتخاب میشه
یعنی هرروز وبلاگت آپدیت میشه بدون اینکه کاری انجام بدی.
در هر روز میتونه تا 100 تا پست ارسال کنه که هیچکدام تکراری نیست.
در ضمن میتونی موضوع پست ها رو هم خودت انتخاب کنی. تنوع موضوعاتش خیلی زیاده مثل علمی، سیاسی، اقتصادی، ورزشی، سرگرمی، موزیک و صد ها موضوع متنوع دیگه .
با بروز شده اتوماتیک وبلاگت آمار بازدیدت هم خیلی میره بالا.
همچنین میتونی پست های مورد علاقه ات رو توش ذخیره کنی و بهش زمانبندی ارسال بدی تا بفرسته.
قیمتش ماهانه فقط 5000 تومانه.اگه دو ماه بخری میتونی همیشه رایگان استفاده کنی.
تو میتونی اول با نسخه آزمایشی تست کنی که کار میکنه و وقتی مطمئن شدی ، بخری.
برای دانلود نسخه آزمایشی به وبلاگم بیا. ورژن 2 منتشر شد.
اگه وبلاگ حذف شده بود به این آدرس برو :
www.mihanautopost.fablogs.ir
اگه سوالی یا مشکلی داشتی بهم ایمیل بزن.
فعلا خدانگهدار!
پنجشنبه 15 آبان 1393 12:58 ق.ظ
سلام حسین
خوبی داداش
هر وقت اومدی بهم سر بزن
حسین داداش پور آرباطان سلام رسول جان امیدوارم که حالت توپه توپ باشه/خیلی خوشحالم که بهم سر زدی
یکشنبه 13 مهر 1393 08:59 ب.ظ
سلام وبلاگت قشنگه!

من بازی های آندروید زیادی توی وبلاگم گذاشتم

حتما بیا دانلود کن و نظر برام بذار!

ممنون
یکشنبه 19 مرداد 1393 08:44 ب.ظ
سلام دوست عزیز!

یک پیشنهاد عالی برای کسب در آمد از وبلاگتون

سیستم کسب درآمد پاپ من

ثبت شده در ستاد ساماندهی

نرخ هر آی پی = از 60 تا 150 ریال

پاپ آپ اول = 30 ریال و دومی 30 ریال

تسویه حساب منظم و روزانه

اول از طریق لینک زیر ثبت نام کنید

بعد از ثبت نام وبسایت خودتون رو ثبت کنید

بعد یک کد در قالب وبلاگتون قرار میدید

بعد به ازای هر بازدید کننده 60 تا 150 ریال دریافت میکنید

از طریق لینک زیر ثبت نام کرده و شروع به کسب درآمد کنید!

پرداخت منظم و شمارش بالا از مزیت های سایت ماست

کافی است امتحان کنید!

مطمئنم خوشتون میاد و راضی خواهید بود!


لینک ثبت نام :
http://popman.ir/user/signup/ref:437

منتظرما!

یکشنبه 19 مرداد 1393 10:35 ق.ظ
سلام .یاسمن هستم از فروشگاه اینترنتی لباسی با زیباترین لباسهای دخترانه بچه گانه و زنانه. از این که تونستم در وبلاگ شما نظری درج کنم واقعا خوشحالم. ممنون میشم منو هم با اسم فروشگاه اینترنتی لباسی لینک کنید. مارو از نظرات خوب بی بهره نکنید خیلی ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :